członek

członek
{{stl_3}}członek {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}ʧ̑wɔnɛk{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_10}}m {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}<{{/stl_4}}{{stl_37}}Pl {{/stl_37}}{{stl_8}}-nkowie{{/stl_8}}{{stl_4}}> {{/stl_4}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}osoba lub instytucja należąca{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_35}}zespołu{{/stl_35}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_35}}rodziny{{/stl_35}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_35}}organizacji{{/stl_35}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_35}}klubu {{/stl_35}}{{stl_14}}Mitglied {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}państwa członkowie ONZ {{/stl_22}}{{stl_14}}die Mitgliedsstaaten der UNO {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\członek honorowy {{/stl_22}}{{stl_14}}Ehrenmitglied {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}<{{/stl_4}}{{stl_37}}Pl {{/stl_37}}{{stl_8}}-nki{{/stl_8}}{{stl_4}}> {{/stl_4}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}część ciała{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Glied {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Körperteil {{/stl_14}}{{stl_15}}m; {{/stl_15}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}kończyna{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Extremität {{/stl_14}}{{stl_15}}f; {{/stl_15}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}penis{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\członek [męski] {{/stl_22}}{{stl_14}}[männliches] Glied {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • członek — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. członeknkowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} człowiek należący do partii, stronnictwa politycznego, organizacji społecznej, środowiskowej, naukowej; osoba biorąca udział… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • członek — m III, D. członeknka, N. członeknkiem 1. B.=D.; lm M. członeknkowie, DB. członeknków «człowiek (rzadziej jednostka prawna, np. instytucja, kraj) należący do jakiejś organizacji politycznej, naukowej, społecznej itp.; osoba wchodząca w skład… …   Słownik języka polskiego

 • członek honorowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} tytuł nadawany osobom wybitnym, zasłużonym, przyjmowanym do jakiegoś stowarzyszenia, organizacji w uznaniu zasług i osiągnięć; także: osoba mająca taki tytuł : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nadawać komuś tytuł członka honorowego.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wałek — członek …   Słownik gwary warszawskiej

 • czarna owca — Członek rodziny, którego reszta rodziny uważa za przynoszącego wstyd i haсbę Eng. Someone who is thought by his family to have brought shame to the family; the worst member in the family …   Słownik Polskiego slangu

 • człon — Członek męski, zwłaszcza duży Eng. The penis, especially large …   Słownik Polskiego slangu

 • fiut — Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

 • flet — Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

 • laga — Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

 • naganiacz — Członek męski, zwłaszcza duży Eng. The penis, especially large …   Słownik Polskiego slangu

 • namiot — Członek męski w stanie erekcji Eng. An erect penis …   Słownik Polskiego slangu

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”